• نام سایت: صفیر سنتر

  تکنولوژی ها:css,jquery,html,php

  مشتری:پایگاه فرزندان انقلاب

  میزان پیشرفت پروژه:

  100%

 • نام سایت: افاضه

  تکنولوژی ها:css,jquery,html,php

  مشتری:اقای سعید غفاری

  میزان پیشرفت پروژه:

  100%

 • نام سایت: صفیر سنتر

  تکنولوژی ها:css,jquery

  مشتری:پایگاه فرزندان انقلاب

  میزان پیشرفت پروژه:

  50%

 • تکنولوژی ها:css,jquery,html,php,bootstrap,less

  مشتری:دارالقران المهدی(عج)

  میزان پیشرفت پروژه:

  80%

 • تکنولوژی ها:css,jquery,html,php

  مشتری:اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان

  میزان پیشرفت پروژه:

  100%

صفیر سنتر پایگاه فرزندان انقلاب